Média
 

 

Golfista roku 2022

 

 

 

Golfista roku 2021

 

 

 

Golfista roku 2020

 

 

 

Golfista roku 2019

 

 

 


GOLFISTA ROKU 2019 I Žofín 2020 

 

 

 


Golfista Roku 2018 - TV záznam ČT4 

 

 

 


GOLFISTA ROKU 2018 / 26. 2. 2019 Palác Žofín Praha 

 

 

 


GOLFISTA ROKU 2017 / 8. 3. 2018 Mercedes-Benz Praha 

 

 

 


GOLFISTA ROKU 2017 - reportáž

 

 

 

GOLFISTA ROKU 2016 / 9. 3. 2017 Ambassador Zlatá Husa