Český systém kvality služeb

Představujeme Český systém kvality služeb. Jde o dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a realizátorem Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism. Na realizaci se podílejí vybrané profesní asociace v cestovním ruchu.


14. 11. 2017   Golfista Roku  


Koncepce systému vychází z jednoduchých zásad řízení kvality, přičemž jeho filosofií je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb v organizacích. Zapojeným organizacím systém umožňuje postupně získat odborné i praktické znalosti z oblasti řízení kvality ve službách a další odborné kompetence, které mohou využít při rozvoji svého podnikání. Úspěšné organizace získají prestižní, mezinárodně srovnatelnou značku, která pro zákazníka představuje příslib ověřené kvality služeb a zároveň je oceněním práce všech zaměstnanců organizace. 

Systém je vhodný pro všechny organizace, kterým záleží na svém dalším rozvoji a které mají zájem posilovat své postavení na trhu, jejich cílem je poskytovat služby nejvyšší kvality a naplňovat očekávání svých zákazníků.

Hlavní principy systému:

  • Zaměření na očekávání a spokojenost zákazníka.
  • Podpora technických předpokladů kvality služeb cestovního ruchu.
  • Rozvoj měkkých předpokladů kvality a dalších dovedností.
  • Respekt vůči specifickým potřebám zapojených organizací.
  • Zaměření na efektivní komunikaci mezi vedením, zaměstnanci, zákazníky organizace a ostatními stranami, jako např. dodavatele.
  • Rozvoj firemní kultury v organizaci. 

Český systém kvality služeb byl vytvořen s využitím licence německého systému Service Qualität Deutschland (SQD), který již více než deset let přispívá k rozvoji kvality služeb v Německu. Tento systém byl ve spolupráci s odborníky na oblast kvality služeb a cestovního ruchu analyzován a následně přizpůsoben pro aplikaci v českém prostředí.  Výsledný systém má ambice stát se v České republice respektovaným nástrojem, který přispěje ke zvýšení kvality poskytovaných služeb, jejichž úroveň je dlouhodobě v České republice vnímaná jako nedostatečná. 

O správně zvolené cestě svědčí i skutečnost, že obdobné systémy a programy existují již řadu let ve ŠpanělskuŠvýcarskuFranciiVelké Británii a dalších evropských zemích a i zde přispívají k lepšímu vnímání kvality poskytovaných služeb ze strany zákazníků a celkové atraktivitě turistických destinací.

více informací na www.csks.czSdílet tento příspěvek